چطور یک سیستم مایکروسرویس روی کوبرنیتز بسازیم – ۱

در پایان آخرین پستم روی ویرگول با عنوان «از پیشنهاد چند فیلم و سریال تا جلسه امروز» نوشتم که قراره مدتی رو در یک تیم جدید فعالیت کنم. این تیم چندتا محصول لگسی داشت که قرار بود این محصولات با هم اینتگریت بشن و به صورت واحد فعالیت کنن. برای این کار تصمیم گرفتیم محصولات… ادامه خواندن چطور یک سیستم مایکروسرویس روی کوبرنیتز بسازیم – ۱